Online blomsterbutikker

Der findes et utal af fysiske blomsterbutikker i Danmark, og et par stykker af disse er også rykket online. Du kan købe et mindre udvalg af blomster ved de online supermarkeder, men har du flere krav til dine blomster end dem du finder her, så kan du tjekke en af de online blomsterbutikker. Vi har herunder listet de blomsterbutikker som vi anbefaler online – testet på kvalitet og levering. Med tiden ville denne liste blive udvidet, når flere udbydere begynder at forhandle blomster online.

Bloomit

JespersPlanteskole

Amagerblomster

Jespersplanteskole

Vær opmærksom på dette

Når du køber blomster online skal du være opmærksom på, at leveringstiden kan være længere, end hvis du selv havde hentet og bragt blomsten. Derfor skal du et par dage forud for begivenheden, bestille din blomster. Er der tale om store begivenheder, hvor rigtig mange andre bestiller blomster, så kan det være en ide, at tillægge endnu flere dage hertil.

Blomster til udlandet?

De fleste vil formentlig ønske at fremsende blomsterne til folk i Danmark, men med folk med familie i udlandet, kan dette være et problem. Det kan godt lade sig gøre, at bestille blomster til udlandet igennem en dansk hjemmeside, uden en masse problemer. Vi har skrevet mere omkring hvordan dette foregår her.